Uncategorized

Lirik Lagu Sunda Kembang Tanjung Panineungan

×

Lirik Lagu Sunda Kembang Tanjung Panineungan

Sebarkan artikel ini

KEMBANG TANJUNG PANINEUNGAN

Cipt. Mang Koko

Anaking jimat awaking

Basa Ema mulung tanjung rebun-rebun

Di pakarangan nu reumis keneh

Harita keur kakandungan ku hidep

Geus opat taun ka tukang

Ema nyipta mulung bentang

Nu marurag peuting tadi

Bentang seungit ditiiran pangangguran

Anaking jimat awaking

Basa Ema mulung tanjung rebun-rebun

Bet henteu sangka aya nu datang

Ti gunung rek ngabejakeun bapa hidep

Nu opat poe teu mulang

Ngepung gunung mager bitis

Cenah tiwas peuting tadi

Layonna keur kadieukeun, dipulangkeun

Harita waktu layonna geus datang

Ema ceurik ieung balilihan

Ras ka hidep ieung na kandungan

Utun inji budak yatim deudeuh teuing

Harita waktu layon geus digotong

Baca Juga :  Lirik Lagu Sunda Kembang Asih

Ema inget ieung kana tanjung

Dikalungkeun na pasaran

Kembang asih panganggeusan ieung ti duaan

Anaking jimat awaking

Lamun Ema mulung tanjung reujeung hidep

Kasuat-suat nya pipikiran

Tapina kedalna teh ku hariring

Hariring eling ku eling

Kana tanjung nu dipulung eh …

Kembang tanjung nu nyeungitan pakarangan

Nu nyeungitan hate urang, panineungan